PROGRAMMA DAG 2

09.00 uur Kjeld H. Aij

Strategie: waar wil je heen?

  • Strategy deployment
  • Gevaarlijke denkfouten in strategie
  • Gerelateerde processen en de samenhang ervan zien


Foto van spreker

10.00 uur René Aernoudts

Samen aan het werk met leanmanagementvraagstukken

Foto van spreker Foto van spreker
Voordat je met Lean aan de slag gaat is het verstandig om te bedenken welk vraagstuk je wilt gaan oplossen. Soms lijkt het helder, maar hoe weet je zeker dat je niet met oplossingen komt die niet blijken te werken?
Aan de hand van Toyota’s acht sleutelvragen en de A3-methodiek gaan we aan de slag met de vraagstukken van de deelnemers. Deelnemers leren onderscheid te maken tussen symptomen en bronoorzaken, leren hoe ze hun vraagstuk kunnen uitpluizen aan de hand van de A3-methodiek en hoe ze flinke stappen kunnen zetten door vraagstukken klein te maken en tegenmaatregelen klein te testen.
Deelnemers worden gevraagd hun vraagstukken mee te nemen, en hun doelstelling.


12.00 uur

Lunch

Foto van spreker
13.00 uur

Feedback van teams

14.15 uur Conny Berends en Erik van Luxzenburg

Praktijkcase: Icare verbetert continu in de thuis- en verpleeghuiszorg

Icare is in 2010 gestart met Steeds Beter. Er is gekozen voor een integrale aanpak van visie & strategie, leiderschap en lean. Steeds Beter is niet iets wat je doet, maar wat je bent. In de afgelopen 7 jaar heeft Icare ervaring opgedaan met Lean en het continu verbeteren. Vanuit visie en strategie focussen we continu op wat beter kan voor de klant, de medewerker en het financiele resultaat. De klant, medewerker en het financiele resultaat vormen gezamenlijk de value profit chain. We gebruiken de value profit chain in alle (lean) activiteiten waarbij de 3 bollen (klant-medewerker-organisatie) in evenwicht moeten zijn om een gezonde organisatie stand te houden.
Vanuit het evenwicht tussen de 3 bollen, heeft Icare een operationeel besturingsmodel ontwikkeld en door de jaren heen geimplementeerd, om visie, strategie en plannen, te stroomlijnen met al het dagelijks werk van zorg aan onze klanten en communicatie hierover van de werkvloer naar directie en weer terug te laten functioneren.
Dat deze ontdekkingstocht niet gemakkelijk was en naast successen ook veel hobbels, kuilen en gaten kende, zal niet verrassen. Graag delen we de voorbeelden uit de praktijk wat een operationeel besturingsmodel is, welke leantools en filosofie hierin verwerkt is en welke praktijkvoorbeelden Icare heeft ,waar zij tegenaan is gelopen/wat successen waren in implementatie van operationele besturing.


Foto van spreker Foto van spreker Praktijkcase Icare

15.15 uur

Pauze

15.30 uur Kjeld H. Aij

Uitvoering

  • Value stream improvement
  • A3-methodiek
  • Blijvende verbetering en cultuur creëren
  • Hoe verhoudt value based healthcare zich tot lean?
Foto van spreker

16.30 uur

Afsluiting en borrel

Foto van spreker