PROGRAMMA DAG 1

09.00 uur

Ontvangst

Foto van spreker
09.30 uur
Kjeld H. Aij

De vijf principes van lean management

 1. Waarde. Bekijk bij elke handeling of de patiënt er iets aan heeft.
 2. Waardestroom. Definieer alle activiteiten, voor én achter de schermen, die worden uitgevoerd om de zorg te realiseren. Bij een lean project kun je waar nodig een deel van de keten eruit lichten.
 3. Flow. Elimineer alles wat geen waarde toevoegt
 4. Pull. Zet de patiënt aan het stuur en werk volgens het principe ‘just in time’.
 5. Streven naar perfectie. Hiervoor gebruik je de PDCA (Plan-do-check-act)-cirkel.

Deze vijf principes nemen we onder de loep met Kjeld Aij.

Simon Broersma

11.00 uur

Pauze

Foto van spreker
11.15 uur
Kjeld H. Aij

Leiderschapskwaliteiten zijn nodig voor succes

Er zijn zes belangrijke principes waaraan een lean leider moet voldoen:

 1. Zelfontwikkeling
 2. Het creëren van een verbetercultuur
 3. Naar de werkvloer gaan
 4. Medewerkers coachen
 5. Helder communiceren
 6. Motiveren

Hoe je het ook aanpakt en wat je persoonlijke stijl ook is, lean leidinggeven is géén trucje. Je redt het niet met het inzetten van de juiste instrumenten, het weghalen van verspilling of het toepassen van wat je uit een boek hebt geleerd. Het gaat erom dat je naar iets duurzaams streeft in de cultuur van je organisatie. Dit begint bij jezelf: je moet zelf wezenlijk veranderen. Geef het goede voorbeeld, stel jezelf continu vragen, zoek elke dag naar verbetering. Alleen dan word je van een manager een leider. En alleen dan krijg je veranderingen met je team voor elkaar.

Foto van spreker

12.00 uur

Lunch

13.00 uur
Peter van der Meer

Lean leiderschap uit de praktijk

Bij het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt lean gebruikt als instrument voor leidinggevenden, zodat ze ‘anders’ naar hun processen, middelen en mensen gaan kijken. In deze inspirerende voordracht vertelt Peter van der Meer over zijn leiderschap uit de praktijk, waarbij hij probeert de intrinsieke motivatie van de medewerkers naar boven te krijgen en zo het plezier van het werken te laten prevaleren. Spreker: Peter van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz).
Foto van spreker

14.00 uur
Kjeld H. Aij

Lean organisatie: 8 elementaire vraagstukken in een organisatie

 • Hoe maak je een ziekenhuis/zorgorganisatie Lean; wat is er nu wel/niet lean?
 • Hoe bouw je een effectieve, ondernemende organisatie?
 • Lean infrastructuur (inrichten van transformaties)
 • Lean cultuur
Foto van spreker

15.30 uur

Pauze

15.45 uur
Mark van de Streek

Case: stap uit de wachtrij!

Wachten ….. in een lange rij, stapje voor stapje kom je na lange tijd daar waar je zijn wilt. Het zetten van kleine stapjes is een kunst op zich. Kun je het opbrengen hier een bewuste routine van te maken, dan kom je steeds dichter bij minder wachttijd! Net als elders in de zorg lopen cliënten en patiënten in de GGZ tegen wachttijden aan. Dat kan al beginnen met een wachttijd voor de intake, maar ook verderop in de behandeling is deze aanwezig. De uitdaging waar we voor staan is die wachttijden te verkorten. In korte tijd een paar praktijkvoorbeelden van de GGZ Drenthe aan de hand van steeds dezelfde gehanteerde routine: kata.

Foto van spreker

16.30 uur

Einde dag één, borrel, hotelkamer opzoeken

18.00 uur

Diner

20.00 uur
Esther Reenders

Lean leiderschap uit de praktijk

Esther heeft als manager in 5 sterren hotels in New York gewerkt. Klantbeleving werd daar in elk proces meegenomen bij het standaardiseren van werkwijzen. Bij procesinnovatie werd altijd de ervaring van de klant meegenomen, sterker nog: de meeste processen werden geoptimaliseerd vanuit de wensen van klanten (gasten)! Onder het mom: ‘Create value with your customer, not for your customer’.
Sinds is Esther werkzaam in verbetertrajecten rondom patiëntbeleving in de zorg. Haar werkmethodiek is eenvoudig en doeltreffend: ze geeft medewerkers de gelegenheid om aan hun eigen klanten (patiënten) te vragen wat hun ervaringen zijn en laat ze vervolgens zelf de opvolging doen. Dit geeft inzichten waarbij teams zowel met gedrag als processen aan de slag gaan. Vooral omdat medewerkers zelf zien welk belang een patiënt heeft, zijn ze bereid ermee aan de slag te gaan; een bottom-up aanpak die werkt in de zorg.

21.00 uur

Einde dag 1

Foto van spreker Foto van spreker